cоцмережі
Facebook

LinkedIn
LinkedIn
швидкий зв'язок
Viber Telegram Skype Messenger
мультимедіа

трохи рекламної теорії і практики

Цікаві і придатні для практичного застосування матеріали щодо створення радіороликів і планування рекламної кампанії. Використані фрагменти моєї курсової і дипломної робіт, які зберегли актуальність. 
 • завдання реклами

  У реклами є декілька взаємопов'язаних завдань, які потрібно чітко усвідомлювати при створенні ролика та плануванні рекламної кампанії. 
 • класифікація видів реклами

  Виходячи із задач, які покликана вирішувати реклама, існує кілька її видів. 
 • елементи радiоспота

  Складові радіоролика - голос диктора, музика, спецефекти. 
 • загальнi правила при створенні аудiоспота

  Рекомендацій і правил зi створенні аудіоспота - безліч, і викласти всi неможливо. Оглянемо лише деякі з наявних напрацювань у цій області.
 • вимоги до тексту рекламного ролика

  Слухач сприймає радіорекламу непідготовлено, він не докладає зусиль для її розуміння. Тому велике значення має синтаксична організація рекламного тексту, ритмiко-інтонаційна структура, лексика, емоційна забарвленість слів,врахування психології сприйняття. 
 • особливості сприйняття радiореклами

  Пропонуємо ознайомитися з деякими психологiчними особливостями сприйняття радiореклами. 
 • шкала психологічної ефективності реклами

  Будь-яку рекламу можна оцінити за п’ятибальною системою. Шкала є ранговою. Вона показує, що одне рекламне повідомлення виявляється більш ефективним, нiж інше. 
 • опозиційні моделі у рекламі

  При створенні рекламного образу товару чи послуги перш за все потрібно визначити цільову аудиторію, i у залежностi вiд неї можна використати тi чи iншi символи. Елементи або одного, або iншого символу з кожної опозицiї можна знайти чи не у кожнiй рекламi, крiм суто iнформаційних.
 • реклама - це мистецтво?

  Сьогодні дуже популярною є думка, що реклама - це мистецтво. Що ж, інструментарій реклами дійсно включає мистецькі прийоми графіки, музики, вокалу, кіно і так далі. Але сама реклама - це не мистецтво у класичному розуміння цього слова. Це ремесло опосередкованого продажу. Дуже складне і деколи витончене, але ремесло.